Om oss

Foto: Bonniers Konsthall

Sedan starten 2006 har Bonniers Konsthall arbetat med att visa och diskutera konst från hela världen.  Vår verksamhet bottnar i viljan att stödja konstnärligt arbete och medverka i samhället genom att öka kunskapen om samtidskonst. Den största delen av vårt program utgörs av egenproducerade utställningar, både tematiserade grupputställningar som vill sätta konsten i ett större, kulturellt sammanhang, och presentationer av enskilda konstnärer där vi möjliggör tillkomsten av nya konstverk. Bonniers Konsthall verkar i ett internationellt sammanhang och har ett aktivt utbyte med andra svenska och utländska kulturinstitutioner där vi samarbetar kring utställningar, programverksamhet och bokutgivning. Vi har publicerat ett tiotal antologier och utställningspublikationer, flera av dem i samarbete med Albert Bonniers förlag. Bonniers Konsthall bedriver även mer långsiktiga forskningsprojekt i nära samarbete med universitet och kulturinstitutioner.

Bonniers Konsthall visar den nyaste konsten för en bred publik, med samtalet om konst i fokus. Vi söker ständigt nya former för vår pedagogiska verksamhet och lägger särskilt fokus på konstprojekt som involverar publiken. Bonniers Konsthall publicerar en egen tidning, både på papper och för läsplatta och strävar efter omfattande digital närvaro och att utnyttja ny teknik i vårt publikarbete.

Redan året efter invigningen började Bonniers Konsthall bygga upp sin egen samling av nyproducerade verk som skapats speciellt för våra utställningar. I vår samling finns allt från performance och videoinstallationer till skulptur. Flera av verken i samlingen har lånats ut till museer runt om i världen.