Barn och unga

Bonniers Konsthalls pedagogiska verksamhet för barn och unga handlar om att ge ett första möte med samtidskonsten. Vi strävar efter att skapa en känsla av delaktighet för alla och lägger stor vikt vid samtalet. Vi hittar referenser som är bekanta för barnen och uppmuntrar till dialog genom att ställa frågor och ta fasta på barnens kommentarer.

Visningar för barn och unga

Vi har ett antal guidade visningar och kreativa workshops som passar olika åldersgrupper. Vi har också visningar som riktar sig till skolklasser.

Familjelördag

I våra familjevisningar får både barn och vuxna gemensamma konstupplevelser. Under Bilden av krig hålls visningen av pedagogen Emmelie Rudsberg.

Visningarna hålls på utvalda lördagar kl 13 och är cirka 45 minuter långa. Begränsat antal platser. Ingen förhandsbokning. Gratis för barn, 100/80 kr för medföljande vuxen. Biljetten kan hämtas från kl 11.30 samma dag i konsthallens reception.

 

Babytorsdagar

Utvalda torsdagar varje månad är det babytorsdag med barnvagnsvisning och sångstund. Visningen riktar sig till föräldrarna, men sker i ett lugnt tempo och barnljud är helt tillåtna. Vi tittar extra på verk som de allra minsta också kan uppskatta. Därefter sångstund i lekhörnan i caféet.

Visningen börjar kl 13. Lekhörnan är öppen kl 11.30–14.
Begränsat antal platser. 100/80 kr. Förhandsbokning via kalendariet.

babytorsdag

Skapande workshops

Under höst- och sportloven anordnar vi roliga workshops. Barnen får inspireras av den aktuella utställningen och sedan skapa tillsammans i verkstaden. Årets workshop handlar om tankar barn har om krig och utgår både från filosofiska samtal och skapande workshop. Exempel på tidigare workshops vi har haft är Våra Drömmars Stad, där vi skapade drömstäder med återvinningsmaterial och spelade in stadsljud, Skapandets Magi, en magikerskola där vi omvandlade vanliga objekt till magiska föremål, Sagoskogen, en scenografiverkstad där vi skapade en sagolik skog och Tidsmaskinen, en skrivarverkstad där vi skrev berättelser som skickades framåt eller bakåt i tiden.

workshop_magiker_1

Skolklasser och Lärare

Vi erbjuder kostnadsfria skolvisningar till och med årskurs 3 på gymnasiet och för SFI. Skolvisningar hålls av konsthallens värdar och är ca 30 minuter långa. Alla våra värdar är verksamma konstnärer eller konstvetare och ger alltid en unik infallsvinkel på våra utställningar.  Elevernas egna kommentarer och tankar i mötet med konsten är en viktig del av visningen.

Förbered er inför besöket genom att ladda ner vårt lärarmaterial! Ladda ned lärarmaterialet här eller maila visning@bonnierskonsthall.se

Boka skolvisning här!

Under utställningen Bilden av krig erbjuder vi även ett antal kostnadsfria workshop för högstadiet och gymnasiet. Boka en workshop här.

 

skolvisning_webb

Välkomna alla lärare på lärarträff!

En gång per år bjuder vi in till en lärarkväll där vi går igenom utställningsprogrammet och berättar om vår skolverksamhet. Därefter får ni en guidad visning av vår aktuella utställning. Vill du få inbjudningar till lärarkvällar? Mejla visning@bonnierskonsthall.se

larartraff2