Dora Garcia, Jag talar alltid sanning

05 dec 2018 17 feb 2019

Dora Garcías konstnärliga praktik spänner över många fält och i utställningen på Bonniers Konsthall synliggörs hennes intresse för performance, psykoanalys och politik. Med konstens frihet att associera vävs verken i utställningen samman och öppnar för olika läsningar.

Läs mer

Artists’ Film International, del IV

05 dec 2018 17 feb 2019

Artists’ Film International är ett nätverk av konstinstitutioner från olika delar av världen initierat av Whitechapel Gallery i London 2008. Varje institution väljer utifrån ett gemensamt tema ett filmverk av en konstnär som befinner sig i ett relativt tidigt skede av sitt konstnärskap. 2018 års tema är Sanning och hela filmprogrammet kommer att presenteras i fyra delar under året. Det här är den sista delen i 2018 års utställningsserien.

Läs mer

Peter Liversidge, Working Title II

05 dec 2018 17 feb 2019

Peter Liversidges konstnärskap tar avstamp i hans Proposals (Förslag). I december 2017 skrev konstnären 45 stycken förslag adresserade till Bonniers Konsthall som presenterades i utställningen Working Title 2018. Förslagen utmanar och bjuder in men det eventuella realiserandet lämnas öppet, likt ett partitur eller ett manus. Under året har en del av dem förverkligats, många gånger med hjälp av besökare eller konsthallens personal. Den kollaborativa aspekten i verken är ett sätt att ifrågasätta myten om konstnärens roll som ett ensamt geni.

Läs mer

NyMaterialism

05 sep 11 nov 2018

Höstens stora grupputställning samlar tretton konstnärer som arbetar med textil, lera, trä och keramik där performativa aspekter av arbetet och arbetsprocessen i sig får stort utrymme i installationer och workshops. Utställningen uppmärksammar den samtida konstens ökade intresse för hantverk som metod och material och presenterar nya namn samt internationellt erkända konstnärer.

Läs mer

Artists’ Film International del III

05 sep 01 dec 2018

Artists’ Film International är ett nätverk av konstinstitutioner från olika delar av världen initierat av Whitechapel Gallery i London 2008. Varje institution väljer utifrån ett gemensamt tema ett filmverk av en konstnär som befinner sig i ett relativt tidigt skede av sitt konstnärskap. 2018 års tema är Sanning och hela filmprogrammet kommer att presenteras i fyra delar under året. Det här är den andra delen i utställningsserien.

Läs mer

Siri Berg, Ett liv i färg

09 maj 10 jun 2018

Siri Berg (född i Stockholm 1921) har sedan 60-talet arbetat med en geometrisk abstraktion som är strängt reducerad och samtidigt rik på variation och visuella överraskningar. Berg är bosatt i New York sedan 1939 och det var där hon först uppmärksammades i samband med minimalismens genombrott. I soloutställningen Ett liv i färg ges en chans att se en koncentrerad presentation av hennes abstrakta måleri.

Läs mer

Edgar Cleijne och Ellen Gallagher – Better Dimension

25 apr 03 jun 2018

Bonniers Konsthall presenterar den första utställningen i Sverige med amerikanska konstnären Ellen Gallagher. Gallagher skapar bildmässiga installationer som erbjuder betraktaren att reflektera över en alternativ historieskrivning och tillvaro. Utställningen, Better Dimension (Bättre dimension), innehåller tre omfattande filminstallationer i samarbete med holländska konstnären Edgar Cleijne.

Läs mer

Artists’ Film International del II

25 apr 10 jun 2018

Artists’ Film International är ett nätverk av konstinstitutioner från olika delar av världen initierat av Whitechapel Gallery i London 2008. Varje institution väljer utifrån ett gemensamt tema ett filmverk av en konstnär som befinner sig i ett relativt tidigt skede av sitt konstnärskap. 2018 års tema är Sanning och hela filmprogrammet kommer att presenteras i fyra delar under året. Det här är den andra delen i utställningsserien.

Läs mer

Maria Bonnier Dahlins Stiftelse stipendiater 2017

14 mar 29 apr 2018

Lap-See Lam och Olle Norås är mottagare av 2017 års stipendium ur Maria Bonnier Dahlins Stiftelse. Stipendiet grundades av Jeanette Bonnier 1985 till minne av hennes dotter Maria som omkom i en bilolycka, endast 20 år gammal. Sedan dess delar stiftelsen årligen ut stipendier till unga svenska konstnärer med avsikten att stödja deras arbete. Gästjury 2017 har varit Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator, och Ben Loveless, Galerie Nordenhake.

Läs mer

Jens Fänge

07 feb 01 apr 2018

I de stora salarna inleds vårsäsongen med den svenska konstnären Jens Fänges utställning "Drömmarna". Bonniers Konsthall visar den hittills största presentationen med konstnären. Jens Fänge arbetar med måleri och assemblage som förvandlar utställningsrummen till scenografiska miljöer. I verken möter vi labyrintiska och drömlika rum. Motivtapeter blir en fond där målningar placeras i målningen och där motiv återkommer.

Läs mer

Peter Liversidge

07 feb 04 mar 2018

Den brittiske konstnären Peter Liversidge gästar konsthallen med performance, interventioner och andra verk under hela året. Inledningsvis presenteras en utställning med utgångspunkt i Liversidges Proposals. Förslagen är ställda till Bonniers Konsthall och representerar en konstnärlig metod som bjuder in till dialog. Några förslag är omöjliga att realisera, men inte alla. Vad är möjligt? Vad kan Bonniers Konsthall genomföra?

Läs mer

Artists’ Film International

07 feb 04 mar 2018

Artists' Film International är ett nätverk av konstinstitutioner från olika delar av världen initierat av Whitechapel Gallery i London 2008. Varje medverkande institution väljer utifrån ett gemensamt tema ett filmverk av en konstnär som befinner sig i ett relativt tidigt skede av sitt konstnärskap. 2018 års tema är ”Sanning” och Bonniers Konsthall har bjudit in John Skoog som deltar med filmen ”Shadowland”.

Läs mer

BILDEN AV KRIG

20 sep 2017 14 jan 2018

Bilden av krig kretsar kring hur bilder av krig påverkar människan. Utställningen samlar verk från mer än 30 internationellt verksamma konstnärer som på olika sätt förhåller sig till pågående eller historiska konflikter i sin konst. De reflekterar över vad som syns och om vad som döljs i skildringar av våld och tillsammans ställer de relevanta frågor om vad krigets bilder producerar, får för konsekvenser och hur de sprids.

Läs mer

STIPENDIATER 2016: MARIA BONNIER DAHLINS STIFTELSE

31 maj 20 aug 2017

Vi gratulerar konstnärerna Jasmin Daryani och Hilde Retzlaff som är mottagare av 2016 års upplaga av Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendium. Stipendiaterna presenteras under sommarens samlingsutställning på Bonniers Konsthall som öppnar i maj 2017.

Läs mer

Andra sidan skiftet

31 maj 20 aug 2017

Andra sidan skiftet är utställningen som lyfter de största konstnärerna i svensk konst från konkretismens genombrott till det postmoderna skiftet i slutet av 1980-talet. Det är ett generöst utbud med över 170 verk från mer än 80 konstnärer. Upplev konstnärernas oerhörda bredd och experimentlusta och få en inblick i Gerard Bonnier liv – samlaren som blev en av konstetablissemangets främsta företrädare.

Läs mer

Susan Philipsz

22 feb 07 maj 2017

Bonniers Konsthall är stolta över att kunna presentera "Lost in Space" en separatutställning med den Turnerprisbelönade konstnären Susan Philipsz – 2017 års gästkonstnär på konsthallen. Susan Philipsz är ursprungligen skulptör och har valt ljud som sitt primära arbetsmaterial. Hon är internationellt mycket uppmärksammad för sina rumsliga ljudinstallationer som kretsar kring teman som förlust, längtan och hopp.

Läs mer

Insomnia

24 sep 2016 22 jan 2017

Grupputställningen Insomnia kretsar kring sömnlöshet som kulturellt symptom. Den sammanför en grupp samtida konstnärer - Carsten Höller, Katarina Löfström, Julia Feyrer & Tamara Henderson, Kate Cooper, Leif Elggren och Rafaël Rozendaal - och ett antal historiska verk. Tillsammans skapar konstnärerna en plats där sömn och vakenhet, vila och rörelse, drömlik frånvaro och konstant tillgänglighet blandas, och där verken håller konsthallen vaken dygnet runt.

Läs mer

Samlade verk! 30 år med Maria Bonnier Dahlins stiftelse

22 maj 28 aug 2016

Vad har hänt med svensk konst sedan 1986? Maria Bonnier Dahlins stiftelse har stöttat unga konstnärer i 30 år. Nu visas alla 79 stipendiater i en samlingsutställning som ger en unik inblick i svensk konsthistoria.

Läs mer

Ylva Ogland

22 apr 26 jul 2015

I utställningen Hon i fyra akter förvandlar Ylva Ogland hela konsthallen till ett allkonstverk med måleri, installationer och performance. Hennes djupa intresse för teater och film som konstform är ett viktigt ledmotiv. Utställningen har ett starkt rituellt inslag och kretsar kring de stora händelserna som formar livet.

Läs mer

Stadsvandringar

04 feb 05 apr 2015

Staden är ledmotivet i vårens första utställning på Bonniers Konsthall. Sex konstnärer skildrar möten med städer ifrån världens alla hörn. Staden porträtteras som en plats för mellanmänskliga möten, historiska högspel och global politik. Stadsvandringar ställer framför allt eftertänksamma frågor kring vad det innebär att leva sitt liv i en stad som aldrig slutar växa.

Läs mer

Stipendiater 2014: Maria Bonnier Dahlins Stiftelse

30 nov 21 dec 2014

Vi gratulerar konstnärerna Dit-Cilinn, GIDEONSSON/LONDRÉ och Ellisif Hals som har mottagit Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendium.

Läs mer

Cinema Shadow

11 nov 11 nov 2014

Bonniers Konsthall och Stockholms filmfestival presenterar: Cinema Shadow, ”Vertriptical”, ett filmverk av Laura Lima

Läs mer

Erfarenheter av brasiliansk konst och film från 1960- och 70-talen

10 sep 23 nov 2014

Liksom många av sina samtida är Laura Lima inspirerad av den grupp banbrytande brasilianska konstnärer som trädde fram på 1960- och 70 talen. Erfarenheter är en presentation av både historiskt och nytt filmmaterial med konstvideo, dokumentärer och långfilmer som ger en bild av en häpnadsväckande aktiv och engagerad epok i brasiliansk konst.

Läs mer

Laura Lima

10 sep 30 nov 2014

Höstsäsongen inleds med den första nordiska separatutställningen med den tongivande brasilianska konstnären Laura Lima.

Läs mer

Sharon Lockhart

16 apr 29 jun 2014

I 20 år har amerikanska konstnären Sharon Lockhart varit tongivande på den internationella konstscenen. Men hennes fotografier och filmverk har visats ganska lite i Sverige. Bonniers Konsthall är stolt över att presentera en stor separatutställning med Sharon Lockhart våren 2014.

Läs mer

Andreas Eriksson

29 jan 23 mar 2014

Vårsäsongen inleds med den första stora separatutställningen med Andreas Eriksson som är Bonniers Konsthalls gästkonstnär 2014. Sedan tonåren har Andreas Eriksson varit upptagen av måleri, både som teknik och tematik. Han målar, men använder också uttryck som foto, skulptur och vävning för att undersöka det måleriska som sådant. Många sammankopplar hans arbete med en nordeuropeisk romantisk måleritradition med motiv hämtade från naturen omkring Kinnekulle där han har sin ateljé. I utställningen på Bonniers Konsthall visas verk från de senaste tio åren, men också helt nya verk med särskild anknytning till konsthallen.

Läs mer

Kroppsspråk

04 dec 2013 05 jan 2014

Sharon Lockhart, Noa Eshkol och An Kaler delar ett intresse för den mänskliga kroppens egenart. En gemensam nämnare är deras förmåga att med stor finkänslighet skildra kroppens relation till specifika rum och situationer. Kroppen skildras aldrig som en idealiserad essens, utan snarare som något situerat och specifikt. Med den utgångspunkten har de tre konstnärerna utvecklat sina egna olikartade konstnärskap i gränsland som de upprättat själva mellan bildkonst, dans och koreografi. Under Dans <3 Stockholm visas deras verk på Bonniers Konsthall under titeln Kroppsspråk.

Läs mer

Stipendiater 2013: Maria Bonnier Dahlins stiftelse

01 dec 2013 05 jan 2014

Vi gratulerar konstnärerna Josef Bull, Olof Inger och Nanna Nordström som har mottagit Maria Bonnier Dahlins stiftelses stipendium.

Läs mer

Minneskonst

04 sep 24 nov 2013

Vad minns vi och varför? Vilka bilder av vår historia delar vi och hur skapades de? Vad har våra minnen för betydelse när vi föreställer oss framtiden? Höstens stora utställningsserie på Bonniers Konsthall rör sig i minnenas territorium.

Läs mer

Jeppe Hein

24 apr 28 jul 2013

Bonniers Konsthall är stolt över att presentera årets gästkonstnär och den första större soloutställningen i Sverige med den uppmärksammade konstnären Jeppe Hein.

Läs mer

Art Hack Day

11 apr 13 apr 2013

Hjälp oss skapa ny konst under två intensiva dygn! Art Hack Day vill öppna upp den konstnärliga processen och skapa en interdisciplinär plattform för utformandet av nya projekt och idéer. Under två dagar kommer sextio konstnärer, programmerare och tekniker att samlas på Bonniers Konsthall och tillsammans skapa ny konst. Dagarna avslutas med en öppen utställning och fest på Bonniers Konsthall, där allmänheten bjuds in att se och pröva projekten.

Läs mer

Encore!

23 mar 16 apr 2013

Välkommen till en festival på Biograf Sture där konstfilm möter popcorn och biomörker.

Läs mer

Pocket Cinema

20 feb 21 apr 2013

Första pris i tävlingen Pocket Cinema 2013 tilldelas Frida Wrangå för bidraget Månen.

Läs mer

Pilvi Takala

16 jan 31 mar 2013

Den uppmärksammade finska konstnären Pilvi Takala inleder våren på Bonniers Konsthall med utställningen Slight Chance.

Läs mer

Sterling Ruby

15 dec 2012 17 mar 2013

Bonniers Konsthall bjuder in den Los Angeles-baserade konstnären Sterling Ruby för hans första skandinaviska stora solopresentation.

Läs mer

Stipendiater 2012: Maria Bonnier Dahlins Stiftelse

02 dec 2012 06 jan 2013

Läs mer

Mer än ljud

05 sep 02 dec 2012

Vad är musik? Och vad gör den till något som är mer än ljud? Höstens grupputställning handlar om hur musik används och skapas i samtidskonsten.

Läs mer

Klara Kristalova

25 apr 29 jul 2012

Bonniers Konsthall presenterar stolt den första stora separatutställningen med svenska konstnären Klara Kristalova.

Läs mer

Resan till månen

08 feb 08 apr 2012

Kärlekshistorien mellan bildkonst och film inleddes i samma stund som filmkameran uppfanns. I vår utforskar Bonniers Konsthall uttryckens sekellånga gemensamma historia i en stor grupputställning.

Läs mer

Lisa Jonasson

25 jan 29 apr 2012

I januari låter Lisa Jonasson förstora upp sina märkliga figurer som får pryda Spetsen glasväggar ut mot gatan. I ett inre rum i rummet visas hennes färgsprakande och detaljrika collage.

Läs mer

Stipendiater 2011: Maria Bonnier Dahlins Stiftelse

09 nov 2011 08 jan 2012

2011 års stipendiater är Kico Wigren, som fyller Spetsen med en halsbrytande installation av glas, och Olof Lindström, som experimenterar med bild och ljud och som är den yngste mottagaren av stipendiet genom tiderna.

Läs mer

Ulla von Brandenburg och Malin Pettersson Öberg

07 sep 30 okt 2011

Till höstens 5-årsfirande bjuder vi in några av de 150 konstnärer som vi hittills arbetat med till återbesök – konstnärer som varit med och format konsthallens första år och som vi inte kan släppa.

Läs mer

Spiralen och kvadraten

24 aug 2011 08 jan 2012

Vad händer i översättningen mellan kulturer, mellan språk, mellan betraktare och konstverk?

Läs mer

Astrid Svangren

13 apr 19 jun 2011

Astrid Svangren är först ut i en utställningsserie där Bonniers Konsthall bjuder in konstnärer att skapa verk speciellt för salen i konsthallens spets.

Läs mer

Rineke Dijkstra

16 mar 19 jun 2011

Rineke Dijkstras film visar en grupp omsorgsfullt uppställda mellanstadiebarn som tolkar Picassos målning Gråtande kvinna från 1937. Tillsammans resonerar barnen fram historier om kvinnan på bilden – hur hon känner sig, var hon har varit och vart hon är på väg.

Läs mer

Gardar Eide Einarsson

16 feb 12 jun 2011

Bonniers Konsthall bjuder in den internationellt uppmärksammade konstnären Gardar Eide Einarsson för hans första separatutställning i Sverige.

Läs mer

Stipendiater 2010: Maria Bonnier Dahlins Stiftelse

21 nov 2010 09 jan 2011

Som traditionen bjuder avslutas året med en utställning med Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendiater.

Läs mer

Scenväxlingar

29 sep 2010 09 jan 2011

Höstens stora satsning på Bonniers Konsthall är grupputställningen Scenväxlingar– ett möte mellan konst och teater.

Läs mer

Ida Ekblad

27 aug 24 okt 2010

Bonniers Konsthall inviger höstsäsongen med den unga norska konstnären Ida Ekblad, som nu för första gången visas i Sverige.

Läs mer

Runaway Train

14 apr 20 jun 2010

Bonniers Konsthall fortsätter att ta pulsen på den svenska samtidskonsten. Våren 2010 är det svenska konstnärer som bor och arbetar utanför landets gränser som står i fokus.

Läs mer

Tomás Saraceno

25 feb 20 jun 2010

Bonniers Konsthall visar under våren en separatutställning med konstnären och arkitekten Tomás Saraceno – 2010 års gästkonstnär på konsthallen.

Läs mer

Projektioner

27 jan 04 apr 2010

Vårens första utställning på Bonniers Konsthall går i filmens tecken. Under tio veckor får fem filmer Sverigepremiär i filmprogrammet Projektioner.

Läs mer

Stipendiater 2009: Maria Bonnier Dahlins Stiftelse

22 nov 2009 10 jan 2010

Säsongen avslutas traditionsenligt med den återkommande utställningen med Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendiater. 2009 års stipendiater är Sofia Bäcklund, Kristina Matousch och Viktor Rosdahl.

Läs mer

Livsformer

16 sep 2009 10 jan 2010

Höstens stora utställning Livsformer bjuder in till diskussion om hur naturen gestaltas i samtidskonsten.

Läs mer

Aurélien Froment

28 aug 11 okt 2009

Bonniers Konsthall inviger höstsäsongen med magiska minnen och klassiska illusioner. Den franske konstnären Aurélien Froment presenterar videoinstallationen Fickteater (Théâtre de poche) och monologen Sifferchiffer - ord för ord (Le chiffre à la lettre). Detta är konstnärens första utställning i Norden.

Läs mer

Rumstering

29 apr 14 jun 2009

Bonniers Konsthall fortsätter att ta pulsen på den svenska samtidskonsten och spana efter strömningar som präglar vår tid.

Läs mer

Gunilla Klingberg

11 feb 12 apr 2009

Bonniers Konsthall visar våren 2009 en separatutställning med Gunilla Klingberg, som är årets gästkonstnär på konsthallen.

Läs mer

Stipendiater 2008: Maria Bonnier Dahlins Stiftelse

23 nov 2008 01 feb 2009

När året närmar sig sitt slut är det dags för den återkommande utställningen med Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendiater. 2008 års stipendiater är Jessica Faiss, Mathias Kristersson och EvaMarie Lindahl.

Läs mer

Spirande vita nätter

17 sep 21 dec 2008

Höstens stora satsning på Bonniers Konsthall är utställningen Spirande vita nätter – ett möte med kinesisk samtidskonst.

Läs mer

Ann-Sofi Sidén

29 aug 12 okt 2008

Bonniers Konsthall inleder höstsäsongen med Ann-Sofi Sidéns senaste videoinstallation Vid sidan om, som nu visas för första gången i Sverige. Sidéns gripande verk skildrar en ung kvinna som lämnar sitt nyfödda barn i ett ”spädbarnsinkast” på ett sjukhus i Berlin.

Läs mer

Tipsa en vän

30 apr 08 jun 2008

Vårsäsongen på Bonniers Konsthall avslutas med en stor grupputställning med konstnärer från den unga svenska konstscenen. I år medverkar 28 konstnärer verksamma inom olika konstformer i utställningen Tipsa en vän.

Läs mer

Adrian Paci

13 mar 18 maj 2008

För första gången i Sverige visas konstnären Adrian Pacis film Per Speculum på Bonniers Konsthall.

Läs mer

Michael Beutler

14 feb 06 apr 2008

Bonniers Konsthall visar en separatutställning med den uppmärksammade tyske konstnären Michael Beutler.

Läs mer

Stipendiater 2007: Maria Bonnier Dahlins Stiftelse

09 dec 2007 06 jan 2008

Maria Bonnier Dahlins Stiftelse delar varje år ut stipendier med avsikten att stödja unga bildkonstnärer och konstnärligt arbete. 2007 års stipendiater är Johannes Heldén, Caroline Mårtensson och Martin Sundvall.

Läs mer

Kalla dagar

09 dec 2007 06 jan 2008

När den mörka tiden infaller och vi rustar oss för vintern, bjuder Bonniers Konsthall på en annorlunda julskyltning som lyser upp Torsgatan.

Läs mer

Mot Tiden

12 sep 25 nov 2007

Mot tiden är en utställning som samlar 20 konstnärer och skönlitterära författare som på olika sätt arbetar med historia, historieberättande och tid.

Läs mer

På spaning efter det jag som flytt

14 maj 17 jun 2007

Vad innebär det att vara ung konstnär i dag i världen? Hur ser den samtida konstnärsrollen ut? Under hösten blev Bonniers Konsthall tillfrågade att göra en utställning med studerande på landets konstskolor.

Läs mer

Salla Tykkä

13 apr 17 jun 2007

Den finska konstnären Salla Tykkä har uppmärksammats världen över för sina laddade och säregna filmer. Nu får hennes senaste verk Zoo sin svenska premiär på Bonniers Konsthall.

Läs mer

Monica Bonvicini

15 feb 29 apr 2007

Den 15 februari öppnar Bonniers Konsthall vårens stora utställning med den italienska konstnären Monica Bonvicini.

Läs mer

20 år!

24 sep 2006 07 jan 2007

Bonniers Konsthall invigs med grupputställningen 20 år! Stipendiater Maria Bonnier Dahlins stiftelse 1985–2005.

Läs mer