Nymaterialism

05 sep 11 nov 2018

Höstens grupputställning samlar ca 14 konstnärer som arbetar med textil, lera och keramik. Utställningen uppmärksammar den samtida konstens ökade intresse för hantverket som metod och material.

Läs mer

Dora Garcia, I always tell the truth

05 dec 2018 17 feb 2019

Dora Garcia (f. 1965) är en konstnär baserad i Barcelona som i huvudsak arbetar med performance och film. Hon använder utställningsrummet för att undersöka relationen mellan konstverk, besökare och plats. I Garcias researchbaserade arbete blir texter och skrivande ett sätt att närma sig litterära figurer som Bertolt Brecht, Jaques Lacan och James Joyce. Utställningen på Bonniers Konsthall har förhållandet mellan kärlek och politik som ett övergripande tema, där konstnärens performativa arbeten lyfts fram. Som en del av utställningen visas även Dora Garcias nyproducerade långfilm Segunda Vez som kretsar kring den argentinske konstnären och skribenten Oscar Masotta. Dora Garcias arbete har bland annat visats på Venedigbiennalen 2011. Hon är just nu gästprofessor på Konsthögskolan i Oslo.

Läs mer

Peter Liversidge, Working Title

05 dec 2018 17 feb 2019

Den brittiske konstnären Peter Liversidge gästar konsthallen med performance, interventioner och andra verk under hela året.
Under februari-mars 2018 presenterade Liversidge ett antal Proposals (förslag) ställda till konsthallen som väckte frågan: Vad är möjligt? Vilka förslag kan Bonniers Konsthall genomföra?

Några förslag är omöjliga att realisera, men inte alla. En del av dem har redan genomförts och andra kommer att utföras under året. I december återvänder konstnären med dokumentation och nya verk sprungna ur de Proposals som realiserats.

Läs mer