NyMaterialism

05 sep 11 nov 2018

Höstens stora grupputställning samlar tretton konstnärer som arbetar med textil, lera, trä och keramik där performativa aspekter av arbetet och arbetsprocessen i sig får stort utrymme i installationer och workshops. Utställningen uppmärksammar den samtida konstens ökade intresse för hantverk som metod och material och presenterar nya namn samt internationellt erkända konstnärer.

Läs mer

Artists’ Film International del III

05 sep 02 dec 2018

Artists’ Film International är ett nätverk av konstinstitutioner från olika delar av världen initierat av Whitechapel Gallery i London 2008. Varje institution väljer utifrån ett gemensamt tema ett filmverk av en konstnär som befinner sig i ett relativt tidigt skede av sitt konstnärskap. 2018 års tema är Sanning och hela filmprogrammet kommer att presenteras i fyra delar under året. Det här är den andra delen i utställningsserien.

Läs mer

Dora Garcia, I always tell the truth

05 dec 2018 17 feb 2019

Vad är sanning och vem talar sanning? I sin utställning på Bonniers Konsthall undersöker Dora Garcia sanningsbegreppet genom film, teckning, text och performance. Idag när gränsen mellan sant och falskt tycks bli allt mer uppluckrad och där förekomsten av ”fake news” gör det svårt att avgöra sanningshalten i olika påståenden framstår Dora Garcias utställning som en viktig plats för diskussion.

Läs mer

Peter Liversidge, Working Title part 2

05 dec 2018 17 feb 2019

Den brittiske konstnären Peter Liversidge gästar konsthallen med performance, interventioner och andra verk under hela året. Under februari-mars 2018 presenterade Liversidge ett antal Proposals (förslag) ställda till konsthallen som väckte frågan: Vad är möjligt? Vad kan Bonniers Konsthall genomföra? Förslagen utmanar och bjuder in men det eventuella realiserandet lämnas öppet, likt ett partitur eller ett manus. En del av dem har redan genomförts och andra kommer att utföras under året. I december återvänder konstnären med dokumentation och nya verk sprungna ur de Proposals som förverkligats.

Läs mer