Dora Garcia, I always tell the truth

05 dec 2018 17 feb 2019

Vad är sanning och vem talar sanning? I sin utställning på Bonniers Konsthall undersöker Dora Garcia sanningsbegreppet genom film, teckning, text och performance. Idag när gränsen mellan sant och falskt tycks bli allt mer uppluckrad och där förekomsten av ”fake news” gör det svårt att avgöra sanningshalten i olika påståenden framstår Dora Garcias utställning som en viktig plats för diskussion.

Läs mer

Peter Liversidge, Working Title del 2

05 dec 2018 17 feb 2019

Den brittiske konstnären Peter Liversidge gästar konsthallen med performance, interventioner och andra verk under hela året. Under februari-mars 2018 presenterade Liversidge ett antal Proposals (förslag) ställda till konsthallen som väckte frågan: Vad är möjligt? Vad kan Bonniers Konsthall genomföra? Förslagen utmanar och bjuder in men det eventuella realiserandet lämnas öppet, likt ett partitur eller ett manus. En del av dem har redan genomförts och andra kommer att utföras under året. I december återvänder konstnären med dokumentation och nya verk sprungna ur de Proposals som förverkligats.

Läs mer