Dora Garcia, Jag talar alltid sanning

05 dec 2018 17 feb 2019

Dora Garcías konstnärliga praktik spänner över många fält och i utställningen på Bonniers Konsthall synliggörs hennes intresse för performance, psykoanalys och politik. Med konstens frihet att associera vävs verken i utställningen samman och öppnar för olika läsningar.

Läs mer

Peter Liversidge, Working Title II

05 dec 2018 17 feb 2019

Peter Liversidges konstnärskap tar avstamp i hans Proposals (Förslag). I december 2017 skrev konstnären 45 stycken förslag adresserade till Bonniers Konsthall som presenterades i utställningen Working Title 2018. Förslagen utmanar och bjuder in men det eventuella realiserandet lämnas öppet, likt ett partitur eller ett manus. Under året har en del av dem förverkligats, många gånger med hjälp av besökare eller konsthallens personal. Den kollaborativa aspekten i verken är ett sätt att ifrågasätta myten om konstnärens roll som ett ensamt geni.

Läs mer

Artists’ Film International, del IV

05 dec 2018 17 feb 2019

Artists’ Film International är ett nätverk av konstinstitutioner från olika delar av världen initierat av Whitechapel Gallery i London 2008. Varje institution väljer utifrån ett gemensamt tema ett filmverk av en konstnär som befinner sig i ett relativt tidigt skede av sitt konstnärskap. 2018 års tema är Sanning och hela filmprogrammet kommer att presenteras i fyra delar under året. Det här är den sista delen i 2018 års utställningsserien.

Läs mer