Torbjørn Rødland, Fifth Honeymoon

Torbjørn Rødland, Fifth Honeymoon

Utställningen Fifth Honeymoon med Torbjörn Rødland består till största del av nya fotografier och en film, kompletterat av ett mindre urval av äldre arbeten. Rødlands precisa fotografiska kompositioner, stilleben, porträtt och detaljer av mänskliga kroppar, är motsägelsefulla. På en gång välbekanta och främmande, vackra, ibland lätt erotiska och samtidigt lite motbjudande.

Rødlands fotografier låter sig inte enkelt avläsas och bromsar på så sätt in den hastighet med vilken bilder ofta konsumeras idag. Utställningen är ett samarbete med Bergens Konsthall och kommer att turnera vidare till Kiamsa i Helsingfors efter att den visats på Bonniers Konsthall.

Torbjörn Rødland är född 1970 i Stavanger och bosatt i Los Angeles och Oslo. Hans konst har visats i en rad separatutställningar på institutioner internationellt, som Serpentine Gallery 2017, och C/O Berlin, 2017, för att nämna några av de senaste.

Foto: Torbjørn Rødland, The Man in the Moon is the Miss, 2016