STIPENDIATER 2016: MARIA BONNIER DAHLINS STIFTELSE

Vi gratulerar konstnärerna Jasmin Daryani och Hilde Retzlaff som är mottagare av 2016 års upplaga av Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendium. Stipendiaterna presenteras under sommarens samlingsutställning på Bonniers Konsthall som öppnar i maj 2017.

Jasmin Daryani är född 1988 och utbildad vid Valands konsthögskola och på Konstfack där hon fick sin masterexamen 2015. Hilde Retzlaff är född 1990 och har en kandidatexamen från Konstfack. Hon tar sin masterexamen på Kungliga Konsthögskolan i år.

På ytan kan Jasmin Daryanis och Hilde Retzlaffs arbeten te sig olika, men i deras val av både material och platser finns ömsesidiga förhållningssätt. Det kan handla om gatan som rum för nya upptäckter, eller upplevelsen av att vara marginaliserad som människa eller som ett material. Hilde Retzlaff arbetar med ett lustfullt och intuitivt samlande av material där metoden eller tillvägagångssättet är en viktig del av arbetsprocessen. Genom att dekonstruera befintliga material såsom förpackningar, mattor, affischer och säckar skapar hon nya förståelser för materialens egenskaper. I sitt arbete rör hon sig mellan collage och skulptur där hon med stark medvetenhet lyfter fram och omformar ett material som annars skulle hamna i sophögen.

I sin konst återkommer Jasmin Daryani till frågor om representation, tillhörighet och migration. Genom fotografi, text, screentryck och arkivmaterial undersöker hon sociala och politiska konstruktioner där en specifik händelse ger henne möjlighet att hitta alternativa berättelser. I verket Where do we go from here porträtterar Jasmin Daryani brända bilar i olika förortsmiljöer. Hon intresserar sig för mediebilden av förorten och frågor såsom centrum och periferi. To Disembody är ett verk som tar avstamp i Jasmin Daryanis egen födelse i det krigshärjade Iran. I en serie ljusboxar och fotografier gestaltas explosionen som kraft och fenomen, där efterverkningarna dröjer sig kvar som stilla bilder.

Hilde Retzlaff och Jasmin Daryani har tilldelats Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendie 2016. Stipendiet delades ut under en ceremoni på Nedre Manilla, den 30 november 2016. Foto: Christian Habetzeder.
Hilde Retzlaff, installation view, 2016
Jasmin Daryani, To Disembody, 2016