Peter Liversidge

Peter Liversidge

Den brittiske konstnären Peter Liversidge gästar konsthallen med performance, interventioner och andra verk under hela året. Inledningsvis presenteras en utställning med utgångspunkt i Liversidges Proposals. Förslagen är ställda till Bonniers Konsthall och representerar en konstnärlig metod som bjuder in till dialog. Några förslag är omöjliga att realisera, men inte alla. Vad är möjligt? Vad kan Bonniers Konsthall genomföra?

Under året kommer några av förslagen att förverkligas och i december tar konstnären återigen plats i utställningsrummen med nya verk och med dokumentation av vad som hänt under året.
Peter Liversidge är född 1973 i Lincoln, England, och är idag bosatt i London. Sedan 2006 har han arbetat med Proposals för institutioner runtom i hela Europa som Tate Gallery, London, Centre d’art Santa Mónica, Barcelona, Whitechapel Gallery, London och på Van Abbemuseum i Nederländerna. Utställningen på Bonniers Konsthall blir konstnärens första presentation i Sverige.

Bild: Peter Liversidge, ”Notes on Protesting”, 2014, Performance. 11 vocalisations, songs, chants, placards and banner.
First performed May 1st, 2014 at The Whitechapel Gallery, London. Performed by classes 6H and 6B, Marion Richardson Primary School, Stepney, London. Duration as performed.