entréavgift Q & A

Varför återinför ni entréavgiften?

I samband med öppningen av Jens Fänges utställning på Bonniers Konsthall 2018 (7 feb) återinför konsthallen entréavgift. Det utökade utställningsprogrammet är grunden till beslutet. 2018 går Bonniers Konsthall från tre till fyra utställningsperioder per år och konsthallen kommer även att vara öppen under omhängningsperioderna.
Fri entré för alla på fredagar året om.
 

Vad kommer det kosta?

Ordinarie 100 kr
Pensionärer / studerande 80 kr
Ungdomar upp till 25 år. Fri entré
Fri entré för alla på fredagar!
 

Kommer Bonniers Konsthall förlora publik i och med återinförandet av entréavgifter?

Bonniers Konsthall hoppas självklart att detta inte ska påverka våra besökare. För att alla fortfarande ska känna sig välkomna samt ha tillgång till våra utställningar har vi infört fri entré på fredagar samt behållit fri entré för ett antal olika målgrupper.
 

Bakgrund till Bonniers Konsthalls finansiering

Bonniers Konsthall är en fristående och icke vinstdrivande konstinstitution vars löpande verksamhet finansieras med hjälp av egna intäkter samt en långsiktig finansiering från familjen Bonnier och Jeanette Bonniers Stiftelse. Genom ett årligt anslag från Bonnier säkras fasta kostnader som lokal, personal, administration och grundfinansieringen av konsthallens utställningar. Därutöver är konsthallen beroende av egna intäkter som till exempel försäljningsintäkter och uthyrning av lokaler för att ytterligare kunna förverkliga visionen om att stödja konstnärer i deras verksamhet samt sprida och öka kunskapen om samtidskonst.