Insomnia

Våra sömnvanor förändras tillsammans med våra levnadsvanor i stort. Teknikens utveckling har frikopplat oss från ljusets naturliga variationer. Att geografiskt avstånd inte längre begränsar kommunikationsmöjligheterna har brutit upp dygnets och tidszonernas betydelse. Vi kan vara vakna, produktiva – och fortsätta konsumera – oavsett vad klockan är eller var vi befinner oss. Att koppla ner har blivit ett privilegium eller en konstnärlig motståndshandling. Utställningen och publikationen Insomnia ramar in det mentala och kulturella tillstånd som denna ständiga tillgänglighet skapar.

Publicerad av Bonniers Konsthall och Art & Theory Publishing.

Redaktörer: Sara Arrhenius, Sofia Curman, Camilla Larsson
Medverkande: Sara Arrhenius, Ellen Blumenstein, Rosi Braidotti, Kate Cooper, Jonathan Crary, Roger Ekirch, Leif Elggren, Julia Feyrer, Tamara Henderson, Martin Herbert, Siri Hustvedt, Carsten Höller, Camilla Larsson, Katarina Löfström, Marti Manen, Filipa Ramos, Raqs Media Collective, Rafaël Rozendaal, Karen Russell
Form: Bedow
Språk: Engelska
Sidantal: 158
Pris: 180 kr

Under hösten 2016 kan du även deltaga i en bokcirkel tillsammans med bokens redaktör Sofia Curman, läs mer i vårt kalendarium.

Bild: Bedow

Beställ här

Samlade stipendiater! 30 år med Maria Bonnier Dahlins stiftelse

Från starten 1986 har Maria Bonnier Dahlins stiftelses stipendium delats ut till 79 unga konstnärer. 2016 firar stipendiet trettioårsjubileum och med denna bok tecknas stipendiets historia. Här berättar Jeanette Bonnier i en intervju med Sara Arrhenius om bakgrunden till stipendiet – dotterns bortgång i en bilolycka – hur det har utvecklats och vilken betydelse stipendiet har haft även på ett personligt plan.

Bokens röda tråd är intervjuer med stipendiaterna om deras arbete, inspirationskällor och vad som är viktigt i konsten och samhället. Med arkivmaterial, bilder och recensioner från tiden formas en berättelse om konstlivet i Sverige under de senaste tre decennierna. På ett rikt sätt speglar materialet vad som har hänt och förändrats genom åren – en historia som får nuet att framträda med en annan skärpa.

Sidantal: 324 samt 8 instick
Form: Annika Lyth, Lyth & Co
Huvudredaktör: Niclas Östlind
Redaktörer: Jenny Forsell & Theodor Ringborg
Språk: Svenska
Publicerad av: Bonniers Konsthall, Maria Bonnier Dahlins Stiftelse och Bonnier Fakta
Pris: 250 kr

Beställ här

Ylva Ogland She, an Introduction

Ylva Ogland är född 1974 i Umeå och har ett av de starkast lysande konstnärskapen i sin generation. Från en tidig ålder har hon utvecklat sitt säregna konstnärliga språk där hon utforskat måleriets hela register. Måleriet är för henne både ett språk i sig, och samtidigt ett tillstånd där hon målar snabbt och säkert, utan att skissa eller använda hjälpmedel som projektioner. Hon lever med, och återkommer ständigt till sin motivvärld, som präglas av personliga mytologier och bottnar i egna erfarenheter i livet. I sina målningar, som ofta inkluderar installation och rituallika performances, bearbetar hon ämnen som minne, död, och olika former och nivåer av medvetande, men även själva gränserna mellan konst och verklighet.

I boken She, an Introduction finns ett rikt bildmaterial med verk från 1990 till 2015 samt texter av Sara Arrhenius, Nicolas Bourriaud, Sinziana Ravini, Marina Fokidis och Nicola Trezzi. Dessa författare, forskare och curatorer har följt Ylva Oglands arbete och har på olika sätt influerats av hennes värld av idéer, minnen och fantasier.

En specialutgåva i limiterad upplaga om 50 exemplar har också tagits fram. Här får boken en handskriven titel och läggs i en vacker arkivlåda. Med finns också en remsa duk, skuren från en av Ylvas målningar och ett verk i sig. Slutligen läggs ett antal faksimiler av Ylvas verk in i arkivlådan.

Sidantal: 360
Form: Patric Leo
Redaktörer: Sara Arrhenius, Sofia Curman
Språk: Engelska
Publicerad av: Bonniers Konsthall och Silvana Editoriale, 2015
Pris: 485 kr (limiterad upplaga 4700 kr)

Beställ här

Sharon Lockhart Milena, Milena. A work in progress

Konstnären Sharon Lockhart mötte Milena första gången 2009. Deras relation gav under de kommande sex åren upphov till en trilogi av utställningar med titeln Milena, Milena. I utställningarna, såväl som i boken, sammanfogades nyare verk med äldre biografiska sådana, vilket skapade en dialog mellan det förflutna och nuet. Boken med samma namn är en fortsättning på detta arbete som fortfarande pågår. Milena, Milena är därför både en inblick i ett långt konstnärligt arbete och en berättelse om en barndom som fortfarande är under förhandling.

Sharon Lockhart är född 1964 i USA. I två decennier har hon arbetat med att skildra individer och grupper i deras vardag i filmer och fotografiska verk. Hon tillhör en generation konstnärer som på 1990-talet vände blicken mot det vardagliga, mot det subjektiva och mänskliga. Hon tillhör också dem som tidigt började söka inspiration i filmens värld, och hon har haft enorm betydelse för utvecklingen av film som uttryck i bildkonsten.

Arbetet med boken initierades i samband med utställningen Milena, Milena, som visades på Bonniers Konsthall 2014.

Medverkande: George Baker, Fanni Fetzer, Lars Bang Larsen, Camilla Larsson
Redaktör: Jane E. Neidhardt
Form: Stuart Bailey
Språk: Engelska
Publicerad av: Bonniers Konsthall, Center for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, Warsaw, Polen, Kunstmuseum Luzern, Schweiz och Silvana Editoriale, 2015
Pris: 320 kr

Beställ här

Laura Lima

Laura Limas (född 1971, bor i Rio de Janeiro) konst genomsyras av en fascination över komplexiteten i sociala relationer och olika former av mänskligt beteende. Lima använder sig av tekniker som teckning, performance och installation för att utforska perceptionens gränser i drömmar och fiktion, i vardagen och i det absurda.

Limas arbeten har visats på bland andra Lyonbiennalen, Bonniers Konsthall och Manchester Art Gallery (samtliga 2011), samt Ruhrtriennalen, Essen (2012). Hon är en av grundarna av konstnärsgalleriet A Gentil Carioca i Rio de Janeiro, där hon sedan 2003 är konstnärlig rådgivare.

Publikationen, producerad i samband med Laura Limas första separatutställning i Schweiz (med Heike Munder som curator), ger en överblick över Limas konst och innehåller texter av Heike Munder, Victoria Noorthoorn och Jochen Volz.

Medverkande: Inês de Araújo, Sara Arrhenius, Analu Cunha, Ronald Duarte, Simone Michelin, Heike Munder, Victoria Noorthoorn, Felipe Scovino, Daniel Toledo, Jochen Volz.
Redaktör: Sara Arrhenius, Heike Munder
Grafisk Form: Studio Marie Lusa
Språk: Engelska
Utgiven av: Migros Museum of Contemporary Art, Bonniers Konsthall och JRP | Ringier, 2014.
Sidantal: 192
Pris: 400 kr

Beställ här

Minneskonst

Vad minns vi och varför? Vilka bilder av vår historia delar vi och hur skapades de? Vad har våra minnen för betydelse när vi föreställer oss framtiden? Minneskonst är en antologi som rör sig i minnets territorium. I boken återfinns både nyskrivna och nyöversatta skönlitterära texter, teoretiska inslag samt bidrag från flera konstnärer som medverkade i utställningen med samma namn på Bonniers Konsthall hösten 2013.

Medverkande: Sara Arrhenius, Tarek Atoui, Magnus Bergh, Gerard Byrne, Ann Böttcher, Georges Didi-Huberman, Cecilia Edefalk, James Joyce, Gerard Murnane, Raqs Media Collective, Johan Redin, Theodor Ringborg, Hans Rosenström, Anda Rottenberg, Hans Ruin, Steve Sem-Sandberg, Jesper Svenbro, Alina Szapocznikow.

Redaktör: Sara Arrhenius, Magnus Berg och Theodor Ringborg. 
Grafisk form: Ritator
Språk: Svenska och engelska
Utgiven av: Albert Bonniers Förlag, 2014
Pris: 220 kr

Beställ här

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson (f. 1975) är en av de tongivande konstnärerna i sin generation. Han lever medvetet avskilt från allt som tillhör storstadens liv, inte för att han vill leva ett isolerat liv, utan för att han i början på 2000-talet utvecklade en överkänslighet mot elektricitet. Den isolerade konstnärsfiguren är en nött kliché, men det finns något tankeväckande med idén om att dra sig undan sin tids konventioner. I den här boken samtalar Andreas Eriksson med Camilla Larsson, curator på Bonniers Konsthall, om den konstnärliga frihet som flytten från konstmetropolen Berlin innebar. Här finns också fler skribenter som tematiserar gesten av att dra sig undan och därmed undslippa vedertagna sanningar. Sara Arrhenius, chef för Bonniers Konsthall, ställer Andreas Erikssons geografiska orörlighet mot den materiella rörligheten i hans verk, och Kirsty Bell, författare och konstkritiker, föreslår en koppling mellan handlingen att måla och den att minnas, där Andreas Erikssons verk kan ses som materiella minnen från naturen och konsthistorien. Bokens unika form med det 32 sidor långa omslaget som kan veckas ut till en fris har skapats av Patric Leo. Precis som i utställningen finns här verk från de senaste 10 åren, men bildmaterialet ger också en inblick i den konstnärliga processen och livet i ateljén.

Publikationen är ett samarbete mellan Bonniers Konsthall, Trondheim konstmuseum, PasqueArt, Biel, och Reykjavik Konstmuseum. Med stöd från Nordiska Kulturfonden.

Medverkande: Sara Arrhenius, Kirsty Bell, Andreas Eriksson, Pontus Kyander, Camilla Larsson.
Redaktör: Sara Arrhenius, Sofia Curman, Camilla Larsson
Grafisk form: Patric Leo
Språk: Engelska
Utgiven av: Koenig Books, London, 2014
Sidantal: 88 sidor, samt ett utviksomslag med 32 vackra färgbilder.
Pris: 400 kr

Beställ här

Jeppe Hein, A Smile For You

Lycka är ett nytt fokus i Jeppe Heins konstnärskap, ett ämne som han avser ska uppehålla honom i många är framöver. Under titeln A Smile For You visar han upp flera olika steg i sitt utforskande av lyckobegreppet; en mediekampanj där han ställer fem frågor om vad lycka är till allmänheten, en publikation, ett rundabordsamtal och två delvis parallella utställningar på Bonniers Konsthall och Wanås Konst våren och sommaren 2013.

Boken innehåller såväl publikens svar på Jeppe Heins fem frågor om lycka, som konstnärens personliga erfarenheter från Berlin, Köpenhamn och Bhutan och konsthistoriska texter som erbjuder fördjupning i Jeppe Heins konstnärskap och som följer lyckan i samtidskonsten. Här finns också ett rikt bildmaterial med bilder från utställningarna på Bonniers Konsthall och Wanås Konst och från Jeppe Heins ateljé.

Publikationen är ett samarbete med Wanås Konst och ges ut av Koenig Books.

Medverkande: Sara Arrhenius, Kirsty Bell, Jeppe Hein, Randall Krantz, Bjarne Villy Larsen, Kay Larson, Elisabeth Millqvist, Nadja U. Prætorius, Winnie Rode, Oliver Stilling.

Redaktör: Sara Arrhenius, Mattias Givell, Jeppe Hein, Camilla Larsson and Wiebke Petersen
Grafisk form: All the Way to Paris
Språk: Engelska
Utgiven av: Koenig Books, London, 2013
Pris: 390 kr

Beställ här

Mer än ljud

Vad är musik? Och vad gör det till något som är mer än ljud? Antologin Mer än ljud, med bidrag i text- och ljudform från tongivande svenska och internationella konstnärer, författare och musiker, hyllar och diskuterar musikens utveckling, dess allt mer komplexa natur och obestridliga inflytande på samtidskonsten.

Mer än Ljud är den sjätte i en serie antologier där Bonniers konsthall och Albert Bonniers Förlag undersöker förhållandet mellan samtidskonsten och andra konstformer. Tidigare böcker i serien är Anakronismer, Livsformer, Scenväxlingar, Översättbarhet och Resan till månen.

Medverkande: Theodor Adorno, Sara Arrhenius, Tarek Atoui, Magnus, Eugen G. Brahms, Malin Bång, John Cage, Torsten Ekbom, Ayse Erkmen, Magnus, Susan Hiller, Juliet Koss, Thomas Mann, Haroon Mirza, Anne Hilde Neset, Susan Philipsz, Theodor Ringborg, Tara Rodgers, Alex Ross, Scanner (Robin Rimbaud), Patti Smith, Carl Michael von Hausswolff

Redaktör: Sara Arrhenius, Magnus Bergh, Theodor Ringborg
Grafisk form: Ritator/Jan Biberg
Språk: Svenska och engelska
Utgiven av: Albert Bonniers Förlag, 2013
Pris: 200 kr

Beställ här

Klara Kristalova

Våren 2012 presenterar Bonniers Konsthall den första stora separatutställningen med svenska konstnären Klara Kristalova. Hennes skulpturer i keramik har fått stor uppmärksamhet internationellt och på Bonniers Konsthall visas en omfattande samling verk, många gjorda särskilt för utställningen. I anslutning till utställningen publicerar Bonniers Konsthall en processkatalog med en text av den brittiska curatorn och skribenten Tom Morton och ett samtal mellan Klara Kristalova och Camilla Larsson, curator på Bonniers Konsthall, samt ett rikt bildmaterial från konstnärens ateljé.

Redaktör: Sofia Curman, Camilla Larsson
Grafisk form: Ritator
Språk: Svenska och engelska
Utgiven av: Bonniers Konsthall, 2012
Pris: 140 kr

Boken är slut på lager.

Beställ här

Resan till månen

Kärlekshistorien mellan bildkonst och film inleddes i samma stund som filmkameran uppfanns. Resan till månen är en antologi med bidrag av både författare och konstnärer som utforskar uttryckens gemensamma historia. Ett sekel efter de första filmexperimenten är rörlig bild en oundviklig del av vår visuella kultur, tillgänglig för var och en. Man kan nog påstå att vi nått stadiet efter film, ett nytt teknikskifte lika avgörande som själva uppfinnandet av film. En sorglig konsekvens är att äldre filmteknik förvisas till kyrkogården. Hur dessa skiften, dessa födslar och dödsfall i den rörliga bildens historia har influerat och förändrat konsten är kärnan i boken och utställningen med samma namn på Bonniers Konsthall 2012.

Medverkande: Sara Arrhenius, Alexander Ahndoril, Eija-Liisa Ahtila, Rosa Barba, Marco Brambilla, Tacita Dean, Don DeLillo, Douglas Gordon, Jan Holmberg, Christiane Paul, Alex Reynolds, Lindsay Seers, Ryan Trecartin & Lizzie Fitch, David Foster Wallace, Ming Wong, Gene Youngblood

Redaktör: Sara Arrhenius, Magnus Bergh
Grafisk form: Ritator & Jan Biberg
Språk: Svenska och engelska
Utgiven av: Albert Bonniers förlag, 2012
Pris: 200 kr

Beställ här

Tomás Saraceno 14 Billions (Working Title)

Tomás Saraceno föddes 1973 i Argentina och lever och bor nu i Frankfurt. Han har deltagit i ett stort antal utställningar världen över.

Denna publikation visar 200 bilder av Tomás Saracenos verk, bland de den 400 kubikmeter stora installationen av ett svarta änkan-spindelnät som han tog fram i samarbete med spindelforskare och astrofysiker, som visades på Bonniers Konsthall 2010. Installationen är en utveckling av verket som konstnären presenterade på den 53:e konstbiennalen i Venedig 2009: Galaxy Forming along Filaments, like Droplets along the Strands of a Spider’s Web.

Publikationen innehåller artiklar skrivna av Sara Arrhenius, Helena Granström, Nikolaus Hirsch och Jeffrey Kastner samt en intervju med Tomás Saraceno av Hans-Ulrich Obrist.

Medverkande: Sara Arrhenius, Helena Granström, Jeffrey Kastner, Hans-Ulrich Obrist.

Grafisk design: Studio Saraceno
Språk: Engelska
Utgiven av: Skira
Pris: 390 kr

Beställ här

Översättbarhet

Vad är en översättning? Översätter vi bara ord, eller kanske också konst? Antologin Översättbarhet har kommit till genom ett samverkansprojekt mellan Bonniers Konsthall, Södertörns högskola och Albert Bonniers Förlag. Tillsammans med en utställning och ett seminarieprogram syftar boken till att undersöka översättandets roll i samtidskonsten, dess möjligheter och gränser. I boken återfinns både nyskrivna och nyöversatta texter av samtida och historiska författare, teoretiker och curatorer.

Medverkande: Clarice Lispector, Vladimir Nabokov, Aleksandar Hemon, Osman Lins, J L Borges, Erik Andersson, Cecilia Sjöholm, Sara Arrhenius, Jochen Volz, Daniela Castro, Vladimir Safatle, Magnus Bergh, Eduard Glissant, Marcia Sá Cavalcante Schuback.

Redaktör: Sara Arrhenius, Magnus Bergh, Cecilia Sjöholm
Grafisk form: Ritator & Jan Biberg
Språk: Svenska och engelska
Utgiven av:  Albert Bonniers förlag, 2011
Pris: 200 kr

Beställ här

Scenväxlingar

Scenväxlingar är en antologi som uppstått i mötet mellan konst och teater. Boken ges ut som en del i ett omfattande samarbete mellan Bonniers Konsthall och Dramaten& och har sitt ursprung i samtidskonstens intresse för teater. Bildkonstnärer skriver manus, arbetar med skådespelare, gör verk som är föreställningar eller på andra sätt berör teaterns värld. Samtidigt har teatern rört sig allt närmare konstens friare metoder och processer. Ur nyskrivna och äldre texter och ett rikt bildmaterial från utställningen med samma namn på Bonniers Konsthall hösten 2010, framträder en djup men inte alltid konfliktfri relation mellan konst och teater, en förälskelse som har gett och fortsätter att ge upphov till nyskapande verk.

Medverkande: Sara Arrhenius, Pablo Bronstein, Miriam Bäckström, Keren Cytter och Andrew Kerton, Camilla Eeg-Tverbakk, Inci Eviner, Magnus Florin, Gabriela Fridriksdottir, Heiner Goebbels, Jacob Hirdwall, Ragnar Kjartansson, Ylva Ogland, Christodoulos Panayiotou, Lili Reynaud Dewar, Kirstine Roepstorff, Pietro Roccasalva, Markus Schinwald, Sriwhana Spong, Catherine Sullivan, Matthew Wilson Smith.

Redaktör: Sara Arrhenius och Magnus Florin
Grafisk form: Ritator & Jan Biberg
Språk: Svenska och engelska
Utgiven av:  Albert Bonniers förlag, 2011
Pris: 200 kr

Beställ här

Livsformer

Livsformer är en antologi med bidrag av både författare och konstnärer som diskuterar hur vi förstår och beskriver förhållandet mellan natur och kultur, det konstgjorda och det organiska, konsten och landskapet. Färdas den samtida konsten och litteraturen i ett alltigenom apokalyptiskt land, sönderslitet och utnyttjat? Eller finns det i konsten utrymme för nya utopier, där konsten kan vara med och hitta strategier för överlevnad och nya livsformer?

Boken Livsformer gavs ut i samband med utställningen med samma namn på Bonniers Konsthall 16 sep 2009 – 10 jan 2010

Medverkande: Sara Arrhenius, Micol Assaël, Charles Avery, Rosa Barba, Magnus Bergh, Andreas Eriksson, Ane Graff, Tue Greenfort, Donna Haraway, Henrik Håkansson, Lars Jakobson, Åsa Maria Kraft, Tuija Nieminen Kristofersson, Helen Mirra, Vladimir Nabokov, Katie Paterson, Thomas Pynchon, Jani Ruscica, Tomas Saraceno, W.G. Sebald, Robert Smithson.

Redaktör: Sara Arrhenius & Magnus Bergh
Grafisk form: Mattias Givell & Jan Biberg
Antal sidor: 392
Pris: 200 kr
Språk: Svenska och engelska
Utgiven av:  Albert Bonniers förlag, 2009

Beställ här

Gunilla Klingberg

Denna konceptuella bok är baserad fullständigt på utställningen på Bonniers Konsthall 2009. Gunilla Klingberg kombinerar mönsterbilder med skulpturer och ljudverk. Mest känd är hon kanske för sina karaktäristiska mönster där hon återanvänder olika lågpriskedjors varumärken. Oansenliga och vardagliga logotyper som Sparlivs och Lidls förvandlas till förföriskt vackra orientaliska mönster, medan Spars logga ligger till grund för en kalejdoskopisk animation.

Gunilla Klingberg intresserar sig för vår tids konsumtionskultur. Hon plockar visuella uttryck från vår samtid och förenar kommersialism med andlighet, lågbudgetdesign med österländsk bildkultur. Genom att föra samman det olikartade uppstår nya betydelser och möten mellan kulturer, uttrycksformer och traditioner.

Redaktör: Sara Arrhenius
Grafisk form: Jonas Enqvist, Mattias Givell, Gunilla Klingberg
Skribenter: Sara Arrhenius, Jennifer Allen
Antal sidor: 65
Pris: 200 kr
Språk: Svenska och engelska
Utgiven av: Bonniers Konsthall, 2009

Beställ här

Spirande vita nätter

Boken är en konceptuell publikation utgiven i samband med utställningen Spirande Vita Nätter – ett möte med kinesisk samtidskonst. Publikationen är ett verk i utställningen och texterna är producerade i olika horisontellt skurna nivåer. Boken ger ständigt nya läsningar som blandar de tre språken med bilder.

Utställningen presenterade 17 unga kinesiska konstnärer som befinner sig i gränslandet mellan tusenåriga traditioner och ny teknik. I samarbete med Bonniers Konsthall har den gästande curatorn Zhang Wei skapat en utställning som presenterar ett utsnitt av dagens Kina genom konstnärernas verk, men också genom workshops, föreläsningar, samtal, filmvisningar, design och denna publikation.

Kinas dynamiskt växande konstscen har sedan det tidiga 1990-talet hittat en allt större publik, och blivit oerhört framgångsrikt internationellt. Konsten har även blivit en symbol för det framväxande nya Kina. Spirande Vita Nätter speglar ett Kina i förändring och spänner över skildringar av det gamla traditionella samhället och den nya kultur som växer fram parallellt med den tekniska utvecklingen och ekonomiska tillväxten.

Redaktör: Hu Fang
Grafisk form: Liu Zhizhi
Medverkande: Sara Arrhenius, Caroline Elgh, Hu Fang, Jiang Jun, Pak Sheung Chuen, Alfian Sa’at, Zhang Wei
Antal sidor: 223
Pris: 200 kr
Språk: Svenska, engelska och kinesiska
Utgiven av: Bonniers Konsthall, 2008

Beställ här

Michael Beutler Kottgubbar

För Bonniers Konsthall har Michael Beutler skapat helt nya verk som tar sin utgångspunkt i konsthallens arkitektur. Med lika doser improvisation och detaljplanering har han, tillsammans med en grupp studenter på Konsthögskolan, tillverkat en skog av pelare. Pelare som formats av kartong och ståltråd, och som täckts med presentpapper i olika färger.

Två kameror har automatiskt registrerat olika moment i de fyra olika stegen av installationens uppbyggnad. Bilderna utgör huvuddelen av boken tillsammans med skisser och gamalt material.

Redaktör: Sara Arrhenius
Grafisk form: Michael Pfrommer
Skribenter: Sara Arrhenius, Kim Einarsson, Polly Staple
Antal sidor: 160
Pris: 200 kr
Språk: Svenska och engelska
Utgiven av: Bonniers Konsthall, 2008

Beställ här

Anakronismer

Boken Anakronismer och utställningen Mot tiden är ett möte mellan bildkonstnärer och författare som på olika sätt arbetar med historia, historieberättande och tid. I samtidens konst och litteratur finns en fascination för att återvända till det förflutna. Ett förflutet som omtolkas och får nya betydelser genom kreativa om- och nyskrivningar. I bokens essäer, dikter och bilder berör författare och bildkonstnärer hur vi uppfattar tid, hur vi skapar historia och vilken funktion rekonstruktionen av det förflutna fyller i samtidens kultur.

Anakronismer publicerades i samband med utställningen Mot tiden på Bonniers Konsthall 2007.

Medverkande: Sara Arrhenius, Magnus Bergh, Ulla van Brandenburg, Gerard Byrne, Marcel van Eeden, Annika von Hausswolff, Johannes Heldén, Leif Holmstrand, Martin Karlsson, Fabian Kastner, Joachim Koester, Robert Kusmirowski, Lotta Lotass, Jan Mancuska, Melvin Moti, Gerald Murnane, Lina Selander, Marie Silkeberg, Johan Thurfjell, Dubravka Ugresic, Per Wizén, Ulrika Minami Wärmling.

Redaktör: Sara Arrhenius & Magnus Bergh
Grafisk form: Mikael Kangas
Antal sidor: 384
Pris: 200 kr
Språk: Svenska & engelska
Utgiven av:  Albert Bonniers förlag, 2007

Beställ här

20 years Maria Bonnier Dahlins Foundation 1985 – 2005

20 years of Maria Bonnier Dahlins Foundation 1985-2005 är en bok som samlar alla stiftelsens stipendiater och släpptes i samband med att stiftelsen firade 20 år. En bärande tanke med boken är att spegla vitaliteten i den unga svenska konsten genom åren samtidigt som den visar stipendiaternas individuella konstnärsskap.

Redaktör: Anders Olofsson
Grafisk design: Mikael T. Zielinski
Sidor: 167
Pris: 200 kr
Språk: Svenska and engelska
Publicerad av: Maria Bonnier Dahlins Stiftelse, 2006

Beställ här