Jeppe Hein, A Smile For You

Jeppe Hein, A Smile For You

390,00 kr
Medlemspris: 312 kr

Lycka är ett nytt fokus i Jeppe Heins konstnärskap, ett ämne som han avser ska uppehålla honom i många är framöver. Under titeln A Smile For You visar han upp flera olika steg i sitt utforskande av lyckobegreppet; en mediekampanj där han ställer fem frågor om vad lycka är till allmänheten, en publikation, ett rundabordsamtal och två delvis parallella utställningar på Bonniers Konsthall och Wanås Konst våren och sommaren 2013.

Boken innehåller såväl publikens svar på Jeppe Heins fem frågor om lycka, som konstnärens personliga erfarenheter från Berlin, Köpenhamn och Bhutan och konsthistoriska texter som erbjuder fördjupning i Jeppe Heins konstnärskap och som följer lyckan i samtidskonsten. Här finns också ett rikt bildmaterial med bilder från utställningarna på Bonniers Konsthall och Wanås Konst och från Jeppe Heins ateljé.

Publikationen är ett samarbete med Wanås Konst och ges ut av Koenig Books.

Medverkande: Sara Arrhenius, Kirsty Bell, Jeppe Hein, Randall Krantz, Bjarne Villy Larsen, Kay Larson, Elisabeth Millqvist, Nadja U. Prætorius, Winnie Rode, Oliver Stilling.

Kategori:

Beskrivning

Redaktör: Sara Arrhenius, Mattias Givell, Jeppe Hein, Camilla Larsson and Wiebke Petersen
Grafisk form: All the Way to Paris
Språk: Engelska
Utgiven av: Koenig Books, London, 2013