Fri entré

För att ytterligare stödja den samtida konsten har Bonniers Konsthall infört fri entré till samtliga utställningar.

Sedan starten 2006 har Bonniers Konsthall visat den nyaste konsten för en bred publik. Drivkraften har varit att verka för ett ökat intresse för den samtida konsten. För att göra konsthallen ännu mer tillgänglig för publiken, har Bonniers Konsthall tagit steget att avskaffa entréavgiften. Detta gäller från den 4 februari 2015.

Med fri entré kan våra besökare komma tillbaka flera gånger och uppleva våra utställningar i sin egen takt. Bonniers Konsthall ska vara en välkomnande plats där man är inbjuden att se och samtala om konst.

Bonniers Konsthall har sitt ursprung i Maria Bonnier Dahlins Stiftelse som grundades 1985 av Jeanette Bonnier till minne av dottern Maria. Stiftelsen delar varje år ut stipendier till unga svenska konstnärer.

Familjen Bonnier har under mer än två sekler stöttat kultur och konst. När Jeanette Bonnier grundade Bonniers Konsthall blev det en naturlig fortsättning på den traditionen. Konsthallen drivs självständigt och utan vinstsyfte med stöd av Bonnierkoncernen.