06 feb 2019

Onsdagskväll: Profeterna

Filosofen Anna-Karin Selberg ger ett fördjupande föredrag om sanning kontra lögn i relation till Dora Garcías verk Profeterna. Verket tar avstamp i filmen All The President’s Men som handlar om avslöjandet av Watergate-affären. Anna-Karin Selberg är författare och filosofidoktorand som skriver på sin avhandling The Politics of Truth.

Ordinarie 100 kr. 80 kr för pensionär/student. Gratis för medlemmar. Entré till utställningen ingår i biljettpriset. Begränsat antal platser.

Köp biljett
 
Bild: All the Presidents Men, 1976.