22 mar 2018

Medlemskväll: Visning av Hagströmerbiblioteket

Vi besöker Hagströmerbiblioteket som är ett medicinhistoriskt forskningsbibliotek och bokmuseum som vanligtvis inte är tillgänglig för allmänheten. Under visningen får vi bekanta oss med de första upplagorna av medicinhistoriens klassiker. Samlingen rymmer runt fyrtiotusen vackra och sällsynta böcker, där det äldsta trycket är från 1480-talet.

Endast för medlemmar. Anmälan skickas till medlemmar@bonnierskonsthall.se. Ta med giltigt medlemskap. Inte medlem? Du kan enkelt bli medlem via vår hemsida, eller i konsthallens reception.