12 sep 2018

Éva Mag, Stand up I said stand up

Éva Mag vill berätta historier om kroppen, både den mänskliga och den skulpturala. Genom att försöka lyfta sina skulpturer i textil och lera vill hon skildra hur fysiska och mentala tillstånd känns. Kom förbi när konstnären tillsammans med dansaren Elinor Tollerz Bratteby aktiverar konstnären verket Stand up. I said stand up.

Bild: Éva Mag, stillbild från Stand up, I said stand up, 2014.